L2 Classic 1.0

Phiên bản hoàn thiên , hỗ trợ người chơi cho đến lv 40

Rate sẽ giảm dần theo lv người chơi

Bài viết liên quan